Project: Het Blanke Schot

Omschrijving: Energiescan voor Zalencentrum Het Blanke Schot te Uddel. Doel van het advies is om de beste energiebesparende maatregelen te vinden voor het gebouw, binnen een vastgesteld budget en met maximale inzet van subsidiemiddelen.

Opdrachtgever: Zalencentrum Het Blanke Schot

Wanneer: 2018