Hij houdt zich bezig met energielabels, maatwerkadviezen en advies m.b.t. energiebesparing in bestaande woningbouw. Tevens begeleidt hij grootschalige energiebesparingsprojecten.

Daarnaast ondersteunt en begeleidt hij VvE’s en woningblokken bij het energiezuiniger maken van hun woning(en). Met onafhankelijke en heldere adviezen wordt inzichtelijk gemaakt door welkemaatregelen energie bespaard kan worden. Per maatregel worden de kosten en baten bepaald en de gevolgen voor de woonlasten weergegeven.