Hij heeft onder meer negen jaar gewerkt bij Philips Lighting. Sinds 2009 is hij werkzaam als zelfstandig professional. Hij houdt zich bezig met verduurzaming van gebouwen, organisaties, bedrijventerreinen en woonwijken. Hij doet dit onder meer door middel van gebiedsanalyses, energiebesparingsonderzoeken, energieaudits (EED), cursussen en lichtplannen. Joost is erkend EPA-U adviseur. Hij is betrokken bij het opstellen van de nieuwe energielabelmethodiek op basis van de NTA8800 die geldt vanaf medio 2020.