Zij heeft veel kennis van met name de CO2-Prestatieladder en wil zich hiermee inzetten voor de reductie van CO2 uitstoot. Een schoner milieu begint immers bij jezelf. Daarnaast vindt zij het een uitdaging om te ondersteunen, adviseren en ontzorgen op diverse administratieve gebieden, zodat de focus ligt en blijft liggen op de eigen business.