Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze verplichting volgt uit de Europese Energy Efficiency Directive (EED) van de Europese Commissie. Hoe kunt u aan deze verplichting voldoen? En belangrijker nog: welke kansen brengt de energie-audit met zich mee?

Wettelijk kader

Telt uw onderneming of gemeente meer dan 250 medewerkers? Of heeft de onderneming/gemeente een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op uw onderneming/gemeente van toepassing. Organisaties die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) zijn vrijgesteld van de audit. Net als organisaties met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op!