Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Elke gebouweigenaar of -beheerder die de onderhoudskosten van zijn gebouw beheersbaar wil houden beschikt wel over een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Maar dat dit ook een geweldig instrument is om gebouwen te verduurzamen, is vaak onbekend of onbenut. Een gemiste kans dus!

MJOP als instrument voor verduurzaming

Het is even eenvoudig als effectief. In plaats van geruisloos de onderhoudsplanning te volgen, wordt per gebouwelement een bredere, duurzamere, afweging gemaakt. Dit uit zich in veel gevallen alleen in een meerinvestering, maar kan ook leiden tot het eerder vervangen van gebouwelementen of aanvullend aanbrengen van kwaliteitsverhogende voorzieningen.

Aanpak voor duurzaamheid

Wij kunnen u ondersteunen met het formuleren en implementeren van uw duurzaamheidsambities in uw bestaande onderhoudsplan. Hiervoor dient een aanvullende analyse plaats te vinden op de verschillende bouwdelen en installaties. Dit doen wij samen met uw eigen onderhoudsadviseur, maar wij nemen ook graag onze eigen betrouwbare partners mee.

Resultaat

Het resultaat is een duurzaam onderhoudsplan, waarin een integrale afweging gemaakt wordt tussen kosten en opbrengsten over een langere termijn. De (meer-)investeringen worden afgezet tegen de lagere energiekosten en worden vertaald naar terugverdientijden en cashflow.