CO2-Prestatieladder

Met de CO2 -Prestatieladder gaan bedrijven aan de slag met energiebesparing binnen de bedrijfsvoering en wordt CO2 gereduceerd in projecten én in de keten. Dat levert direct kostenbesparing op.

De CO2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om het inzichtelijk maken van de eigen CO2-emissie (de Footprint), het bereiken van CO2-emissiereductie en energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Wat heeft u er aan?

Als het certificaat is behaald, kunt u fictieve korting krijgen bij aanbestedingen (gunningsvoordeel), tevens kunt u energie besparen (en hiermee dus ook energiekosten) en wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen (dat is het uiteindelijke doel: terugdringen van de CO2-uitstoot).

Bedrijven kunnen zich hiermee onderscheiden en komen tot een unieke concurrentiepositie binnen de markt.

Wat doen wij?

Senergy Energieadvies kan u snel en gericht begeleiden bij het traject om te komen tot certificering van uw bedrijf. Hiervoor hebben wij een goede applicatie voor alle metingen en assessments op het gebied van CO2. Hiermee kunnen rapporten gegenereerd worden, de footprint wordt automatisch berekend en u kunt zelf alles bijhouden in een professionele CO2 boekhouding. Dit scheelt tijd en geld.

Neem voor meer informatie contact met ons op!