Ollongren: invoering nieuwe enerielabel gaat ook voor woningen door

Om aan Europese wetten te voldoen wil Nederland een energielabel invoeren op basis van de NTA8800. Omdat dit naar verwachting een prijsstijging voor woningeigenaren tot gevolg heeft, heeft de tweede kamer een motie van kamerlid Koerhuis aangenomen. Minister Ollongren heeft aangegeven geen gehoor aan de motie te geven.

Nederland loopt in Europa ver achter op alle andere landen, als het gaat om wet- en regelgeving rondom de verduurzaming van gebouwen. Door invoering van dit volwaardige energielabel wordt voorkomen dat de ongeloofwaardigheid in Europees verband nog verder oploopt. Het in 2015 ingevoerde label is immers door Europa afgekeurd omdat het niet toereikend is voor zijn doel.

De regering wil daarom het energielabel op basis van de NTA8800 invoeren. Toch bleek er in de Tweede Kamer een kleine meerderheid te zijn voor de motie Koerhuis die het kabinet oproept om de invoering van het energielabel voor woningen uit te stellen, omdat zij zich zorgen maken over de stijgende kosten van het nieuwe energielabel. De verwachting is dat dit €190,- per woning gaat kosten.

Bij een verkooptransactie staan deze kosten echter in schril contrast tot alle andere kosten die een koper daarbij maakt. De veronderstelde € 190,- is slechts 0,06% van de gemiddelde verkoopprijs van een woning. (gemiddelde verkoopprijs is € 336.000,- in augustus 2020 volgens CBS).

Het besluit van de minister geeft meer zekerheid bij de beroepsgroep van energieadviseurs. Zij voelen zich inmiddels een speelbal van de politiek. Daarbij hebben zij in voorbereiding op de invoering van dit volwaardige label fors geïnvesteerd in opleidingen en nieuwe software zodat er nu voldoende deskundigen beschikbaar zijn. Door het uitstellen van de invoering zal de onzekerheid bij de energieadviseurs steeds groter worden en toont de overheid zich tevens als onbetrouwbaar ten opzichte van haar burgers.

Voordelen van het vernieuwde energielabel:

  • Bij realisatie van de verduurzamingsopgave biedt een onafhankelijk, volwaardig energielabel een nulmeting om het effect van uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen vast te stellen.
  • Een betrouwbaar en volwaardig energielabel is vaak al een voorwaarde voor hypotheekverstrekking met ‘groene rente-korting’, groene leningen en subsidies.
  • Het energielabel is een onpartijdige beoordeling op basis waarvan de woningeigenaar kan bepalen of en welke maatregelen financieel en energetisch het meeste rendement hebben.
  • Het energielabel wordt waardevoller omdat woningkopers en verkopers het energielabel serieuzer gaan zien. Ze geven liever meer geld uit aan een waardevol product dan aan een goedkoop maar waardeloos label.

Op basis van bovenstaande kan men concluderen dat invoering van het nieuwe energielabel zowel op landelijk als Europees vlak alleen maar voordelen biedt. Het financiële aspect is verwaarloosbaar, aangezien de ‘hogere’ kosten zich terugbetalen in inzichten en verduurzaming van woningen.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord