Gebouwautomatisering wordt verplicht

Bij utiliteitsgebouwen met verwarmingssystemen of airconditioningssystemen met een gezamenlijk nominaal vermogen van meer dan 290 kW moeten met ingang van einde 2025 systemen voor gebouwautomatisering en -controle (GACS) zijn geïnstalleerd. Deze eis komt voort uit de tweede herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD III) die uiterlijk 10 maart 2020 in Nederland geïmplementeerd moet zijn.

Het gebouwautomatisering en -controlesysteem moet voldoen aan een aantal eisen ten aanzien van monitoring, registratie, analyse en instelbaarheid, benchmarking en terugkoppeling, communicatie en interoperabiliteit. GACS van klasse C met een uitgebreidere energiemanagementcomponent en GACS, klasse B zoals beschreven in NEN EN 15232 voldoen aan de eisen die de EPBD stelt.

De nieuwe verplichting zorgt ervoor dat meer eigenaren van utiliteitsgebouwen met grote installaties over een gebouwautomatisering- en controlesysteem met energiemonitoring moeten beschikken. Als gevolg van het plaatsen van de GACS, kunnen de gebouweigenaren een wezenlijke besparing van de energiekosten verwachten.

Daarnaast worden koelinstallaties en verwarmingsinstallaties door de aanwezigheid van een GACS vrijgesteld van de keuringsplicht voor deze installaties. Dat bespaart op de kosten voor deze keuringen. De keuringplicht geldt voor koel- en verwarmingsinstallaties met een vermogen hoger dan 70kW.

Niet alle utiliteitsgebouwen met grote installaties beschikken over een GACS. Ook komt het voor dat reeds in gebruik zijnde GACS geen functionaliteit hebben voor energiemonitoring. Met name systemen ouder dan 5 jaar voldoen niet altijd aan de gestelde eisen. Een deel van de eigenaren van utiliteitsgebouwen met grote installaties moeten daarom eenmalig kosten maken voor het installeren van een nieuwe of uitbreiden van een bestaand GACS.

De terugverdientijd van een bestaande GACS die is uitgebreid wordt met energiemonitoring is circa 1,5 tot 2 jaar*. De terugverdientijd van een volledig nieuwe GACS is ongeveer 4,8 jaar*.

* Onderzoek inzetbaarheid en uitwerking van Building Automation and Control Systems (BACS) onder de EU richtlijn 2018 aangaande energiebesparing in utiliteitsgebouwen (EPBD III), EnergiePartners.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord